Het aantal banen in de gemeente Steenbergen is het afgelopen jaar enorm afgenomen. Vorig jaar was juist nog sprake van een kleine toename, maar dit jaar scoort de gemeente Steenbergen procentueel het slechtst van alle gemeenten in West-Brabant. Het afgelopen jaar verdwenen er 205 arbeidsplaatsen, vooral in de Groothandel, Detailhandel en Industrie. Dat blijkt uit de werkgeversenquête van de Regio West-Brabant.

Waar delen van West-Brabant in 2016 profiteerden van de aantrekkende economie, zag Steenbergen het aantal banenjuist afnemen. In het topjaar 2011 konden de Steenbergse werkgevers nog 7458 mensen aan het werk helpen, inmiddels is dat aantal gedaald naar 7063. De grootste klap viel weliswaar al in 2014 toen de arbeidsmarkt met 276 banen inkromp, maar ook het afgelopen jaar verdwenen er weer 205 arbeidsplaatsen. Buurgemeente Bergen op Zoom kende in de periode na 2013 eveneens een forse daling, maar zag het afgelopen jaar juist 374 nieuwe vacatures ontstaan.

Arbeidsplaatsen
De klappen vielen in Steenbergen voornamelijk in de Groothandel (-85), Detailhandel (-75) en Industrie (-50). In de sectoren Informatie en communicatie, Landbouw en Cultuur, sport en recreatie kwamen juist zo’n 120 arbeidsplaatsen bij. Vooral bedrijven van tien tot 49 personen in dienst namen meer mensen aan. Dat aantal steeg met 2,3 procent, terwijl de andere bedrijven juist in werkgelegenheid inleverden. Het aantal uitzendbanen stijgt sinds 2014 met dertig procent.

Vestigingen
Steenbergen is overigens geen uitzondering in West-Brabant. Meer gemeenten zagen hun werkgelegenheid afnemen, terwijl in gemeenten als Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Alphen-Chaam en Breda er juist meer arbeidsplaatsen ontstonden. Dat zorgt ervoor dat de totale werkgelegenheid in West-Brabant stabiel is gebleven. Op het gebied van aantal vestigingen scoort Steenbergen ook niet erg positief. Dat aantal daalde in 2016 met 38 naar 1943, wat neer komt op een daling van 1,9 procent. In heel West-Brabant ging het om een toename van 0,8 procent.

(Bron: Steenbergse Bode van 21-2-2017)