Ondernemers op bedrijventerreinen Reinierpolder I en II zijn bereid om 100 tot 250 euro per maand neer te leggen voor een vorm van parkmanagement. Dat blijkt uit een enquête die gehouden is onder alle ondernemers op de bedrijventerreinen. De enquête werd door dertig procent van alle bedrijven ingevuld, wat neer komt op 54 reacties.

De gemeente Steenbergen heeft op initiatief van Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) een enquête uitgezet om de bereidheid voor het opzetten van (een vorm van) parkmanagement en de gewenste focus op het bedrijventerrein te peilen. Inmiddels zijn de resultaten bekend en daar zijn een paar dingen uit af te lezen. Van de 54 ondernemers die de enquête hebben ingevuld is namelijk een ruime meerderheid, zeventig procent, voorstander van een vorm van parkmanagement. Zij zouden zich vooral moeten bezig houden met het groen onderhoud, controle op overnachtingen, snelheidscontroles en de veiligheid op het park.

Huisregels
“Ruim 85 procent is voorstander van bewaking/handhaving op de bedrijventerreinen en ongeveer de helft van de respondenten is bereid te betalen voor deze vorm van bewaking”, aldus de gemeente. Daarentegen is slechts eenderde van de ondernemers bereid te betalen voor het centraal schoon houden van de bedrijventerreinen en driekwart van de ondernemers vindt dat er huisregels moeten komen die voor alle bedrijven gelden.

Toegang
Op de vraag of men nog andere ideeën heeft voor Reinierpolder I of II heeft één iemand gereageerd dat er wellicht een algemene organisatie kan komen voor de afvalverwerking. Op de vraag of men iets mist op de bedrijventerreinen antwoorden men: Parkeerplaatsen, groenvoorziening en onderhoud, terreinafsluiting in de vorm van hekwerk en camera’s en vuilnisbakken. Zo zou er vaak sprake zijn van hangjongeren en dealers, omdat iedereen toegang heeft tot de terreinen en er zou te veel afval liggen, omdat er te weinig mogelijkheden zijn om afval te dumpen. Sterke punten van de bedrijventerreinen zijn de ligging en de diversiteit aan bedrijven. Samen met OPS gaat de gemeente met behulp van de resultaten verkennen of en in welke vorm een soort van parkmanagement mogelijk is op het bedrijventerrein Reinierpolder. Dit zal in 2017 en 2018 zijn uitwerking moeten krijgen.

(Bron: Steenbergse Bode van 20-2-2017)