Inleiding
Op dinsdag 16 mei 2017 was er een bedrijfsbezoek bij ’t Ravelijn in Steenbergen.

‘t Ravelijn is de middelbare (VMBO)school in Steenbergen voor in de sectoren: Economie en ondernemen – Techniek – Zorg & Welzijn.

Het VMBO staat de komende jaren voor een uitdaging, omdat techniek minder gekozen wordt (men kiest vaker voor HAVO/VWO) en er in de regio West-Brabant een krimp is van de bevolking en dus van het aantal (potentiële) leerlingen. ’t Ravelijn heeft daar nog niet zo veel last van. In 2010 had de school 274 leerlingen en dat leerlingental is in 2017 gegroeid naar 660. De school is toe aan uitbreiding van de gebouwen.

Doel van ’t Ravelijn is een vorm van onderwijs te bieden dat aansluit bij wat de jongelui willen. De innovatie die men biedt, is een eigentijdse leeromgeving waar men beroepscompetenties kan aanleren. De school richt zich op het opleiden om door te stromen naar MBO, niet op het opleiden van vakmensen. Naast de innovatieve leeromgeving neemt de stage (in het 3de en 4de leerjaar) een belangrijk plaats in bij de opleiding. Hiervoor heeft men de hulp van het bedrijfsleven hard nodig.


Gemeente Steenbergen
Met als thema “Samenwerken” geeft wethouder Marijke Vos aan waarom ook Onderwijs belangrijk wordt gevonden om de toekomstvisie van de gemeente Steenbergen vorm te geven. Anno 2017 betekent dit: Samenwerking van partijen op basis van gelijkwaardigheid.  Het gaat hierbij om 1. Overheid (faciliteren, controle vanuit wetgevende rol), 2. Onderwijs (‘productie’ van nieuwe kennis) en 3. Ondernemers (genereren van economische groei), de zogenaamde Triple Helix, waar tegenwoordig ook aan toegevoegd wordt: 4. Inwoner/consument/klant.

De gemeente wil graag de op kennis gebaseerde economie versterken.

De filosofie van de “Verdraaide Wereld” geeft hier richting aan. Terug naar de bedoeling. Niet redeneren vanuit de systeemwereld, naar de leefwereld en naar de bedoeling. Maar vanuit de bedoeling redeneren. Als aansprekend voorbeeld hiervan noemt ze Reginahof. De bedoeling hier was: een plan waar senioren heerlijk ouder kunnen worden, ongeacht de levensfase waarin zij zich bevinden.

Een gezamenlijke agenda van overheid, onderwijs en ondernemers moet invulling gaan geven aan deze toekomstvisie.

Rondleiding
De presentaties werden vervolgd met een rondleiding door het schoolgebouw waarbij de sectoren (Economie en ondernemen – Techniek – Zorg & Welzijn) ieder een uitgebreide toelichting gaven over hun onderwijs en kon een kijkje worden genomen in omgeving waarin het aangepast onderwijs tegenwoordig gegeven wordt: