Er komt een aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor parkmanagement op bedrijventerreinen Reinierpolder I en II in Steenbergen. Aanleiding is de positieve uitkomst van een enquête onder de ondernemers.

Die is uitgezet door het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS), met hulp van de gemeente Steenbergen. Van de ruim 150 aangeschreven bedrijven, reageerden er uiteindelijk 54. Zo’n zeventig procent daarvan zegt voorstander van een vorm van parkmanagement te zijn. De ondernemers hebben daar ook best een maandelijkse bijdrage van 100 tot 250 euro voor over. OPS en de gemeente Steenbergen onderzoeken nu samen wat de beste vorm van parkmanagement is. Een uitwerking moet dit jaar of volgend jaar volgen.

Een overgrote meerderheid van 85 procent wil in ieder geval dat er meer aandacht komt voor bewaking en/of handhaving op de industrieterreinen. Ondernemers zeggen nu maatregelen zoals hekwerk en camera’s te missen. De helft van de respondenten is best bereid om te betalen voor meer bewaking. Daarnaast geeft driekwart van de ondernemers aan dat er op beide terreinen huisregels ingevoerd moeten worden.

Ook is het uiterlijk en het schoonhouden van Renierpolder I en II een belangrijk punt. Veel ondernemers geven in de vragenlijst aan groen(-onderhoud) te missen. Ook storen ze zich aan rommel op straat. Dat ligt volgens hen aan een tekort aan afvalbakken. Aan de andere kant geeft slechts een derde van de respondenten aan te willen betalen voor het schoonhouden van de gebieden. Tot slot wordt er gepleit voor het verbeteren van de verlichting.

(Bron: BN DeStem van 16-2-2017)