Op vrijdag 31 maart was er een bedrijfsbezoek bij KBB Holland / DG Select, bedrijven van Martin en Georgette Bouwman.

KBB Holland is een tomatenteler met 18 ha kassen. Men heeft vanaf het begin van het bedrijf gekozen voor de teelt van trostomaten. Daarvoor had Martin een 9-tot-5 baan als accountant en liep hij altijd strak in het pak. Maar dat leven heeft hij definitief vaarwel gezegd. De uitdaging om elk jaar een productie te leveren met een zo hoog mogelijke kwaliteit, blijft zijn echte uitdaging. Zijn vrouw Georgette werkt ook mee in het bedrijf. Zij organiseert al het personeelswerk en heeft een eigen uitzendbureau.

In hun vak draait het niet om de concurrentie maar om de collegialiteit. Zo zijn zij ook regelmatig bij collega-bedrijven om met elkaar te kijken wat ze nog beter kunnen doen. Martin maak deel uit van een vaste groep van 5 telers die elkaar regelmatig ontmoeten om te klankborden. Je kunt op deze manier veel van elkaar leren en daar heeft iedereen profijt van.

Meteen van start
Toen Martin interesse kreeg voor de tomatenteelt, heeft hij niet eerst een opleiding gevolgd, maar is hij meteen begonnen en heeft een kas gekocht (2000 in Oosteind). Met vallen en opstaan heeft hij het vak geleerd. Hij herinnert zich nog goed alle verbeterpunten die hij zag bij zijn eerste oogst.

KBB Holland is opgericht op 1 maart 2000 door aankoop van een glastuinbouwbedrijf in Oosteind. De oppervlakte van dit bedrijf was 1,7 ha. Vanaf de start heeft men trostomaten geteeld. In 2002 kwam er een tweede locatie in Raamsdonk bij. Gezien de fysieke afstand tussen de beide bedrijven heeft men besloten om zich te gaan richten op één bedrijf op 1 locatie. Sinds 1 januari 2003 is door KBB Holland een samenwerkingsverband aangegaan met Kwekerij van der Most te Steenbergen. Dit samenwerkingsverband heeft in 2006 geresulteerd in een totale overname van Kwekerij van der Most door KBB Holland. In de tussentijd zijn de bedrijven in Oosteind en Raamsdonk verkocht. In 2008 heeft KBB Holland haar areaal uitgebreid met 8,5 ha. De totale oppervlakte bedraagt vanaf dat moment 17,6 ha. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden op de huidige locatie.

Inmiddels produceert KBB Holland 13 miljoen kilogram trostomaten die allemaal bestemd zijn voor de export. Hiervoor wordt 9.000.000 m3 gas verbruikt. Men maakt hierbij gebruik van een WKK, ook wel bekend als warmtekrachtkoppeling, een techniek waarmee restwarmte wordt aangewend voor zinvolle toepassingen. Warmtekrachtkoppeling wordt veel toegepast in elektriciteitscentrales, waar met een elektrisch rendement van 58,5% een groot gedeelte van de energie in het koelwater terecht komt. In het geval van KBB Holland gaat de warmte en CO2 naar de kassen en wordt ook elektriciteit geleverd voor 13.000 huishoudens.

Trostomaten doen het zeer goed in Nederlands klimaat
Waar met de teelt van losse tomaten Spanje en Italië ook goed meedraaien, blijkt het telen van trostomaten in die landen lastiger daar. De warmte daar levert problemen op met de zetting en de bevruchting. Dat is in Nederland niet het geval, en daar speelt men goed op in. De lekkerste trostomaten herken je aan hun mooie, frisse kleur, daar oogst men ze op.

 

Een grove trostomaat weegt bij het oogsten ongeveer 160 gram. Een tros heeft altijd 5 tomaten aan de tak. Half oktober wordt er gezaaid en half december wordt er geplant. Medio maart vindt de eerste oogst plaats en dat gaat dan het hele seizoen door.

Toekomst glastuinbouw
Door de groei van de bevolking zal de consumptie van groente toenemen. Ook doordat er gezonder gegeten wordt stijgt de vraag naar groente.

De belangrijkste uitdaging waarvoor men staat, is hoe voldoende te kunnen blijven produceren.

Consumenten stellen hoge eisen aan de producten (tomaten: rood, even groot en aan een takje). Alles wat niet aan deze eisen voldoet is afval en leidt tot verspilling.

Productie is in de loop van de jaren verbeterd. In 2000 was de opbrengst 50 kg/m2 bij  60 m3 gasverbruik. In 2016 is de opbrengst verhoogd naar 70 kg bij 27 m3 gas. Daarnaast worden er minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen gebruikt.

 

DG Select
Georgette Bouwman regelt Personeel & Organisatie van KBB Holland en heeft een eigen uitzendbureau dat binnen- en buitenlandse werknemers onderbrengt bij KBB Holland en andere bedrijven op het gebied van techniek, productie+ en logistiek. Het betreft werkt kleinschalig, lokaal, heeft een sterk netwerk en er geldt afspraak=afspraak. Men zorgt voor persoonlijke begeleiding en maatwerk naar opdrachtgevers.

Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om goed personeel te vinden. Men werkt niet alleen voor de opdrachtgevers, maar probeert om zelf kandidaten onder te brengen. Hierbij maakt men (steeds meer) gebruik van social media en buitenlandse wervingsbureau’s.

Het bedrijfsbezoek wordt vervolgd met een excursie door de kassen en afgesloten met een netwerkborrel.