Alle ondernemers in West-Brabant kunnen vanaf 10 oktober gebruik maken van het INNOVATIECENTRUM LAB20, Drebbelstraat 20 te Bergen op Zoom.

Het ICLab20 zal het centrum zijn voor innovatie, kennisuitwisseling, arbeidsbemiddeling, opleidingen, stages en experimenten voor ALLE ondernemers uit de regio.

De ontwikkeling van de bedrijven in West-Brabant staat centraal
Innovatie en experimenten worden gefaciliteerd voor vestigers, startups, ondernemers en instellingen in de (biobased) maakindustrie, circulariteit en de dienstverlening. West-Brabant bruist van activiteit.Ondernemers en bedrijven krijgen kennisuitwisselingsbijeenkomsten en informatieoverdracht over onder meer verduurzaming, innovatie, de Wet Milieubeheer, energieneutraliteit, fiscaliteiten, subsidies en wat men zelf wil.Ook arbeidsbemiddeling, het koppelen stagiaires, het aantrekken van nieuw arbeidspotentieel en de opleiding van medewerkers vindt plaats in het ICLab20.

ICLab20 biedt een netwerk, fysieke huisvesting en machines.
ICLab20 biedt West-Brabant een volwaardig aanbod om ondernemers en instellingen te verrijken, de werkgelegenheid te stimuleren en de kwaliteit van producten en diensten te verhogen. Meer informatie op: Innovatiecentrum Lab20.