Reinierpolder I is inmiddels al ruim twintig jaar oud

Ondernemers die gevestigd zijn op Reinierpolder I bevinden zich op historische grond. Hoofdwegen in het bedrijventerrein dragen de namen van de Engelse vliegers Guy Gibson en Jim Warwick die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 19 september 1944 neerstortten in de Steenbergse polder. In het stadspark van Steenbergen staat een monument voor de Engelse vliegers en jaarlijks wordt tijdens de dodenherdenking stilgestaan bij de graven van de twee soldaten.

Ruim 55 jaar geleden, tussen 1990 en 1995, werd het begin gemaakt met bedrijventerrein Reinierpolder I en enkel de straatnamen Gibsonstraat en Warwickstraat herinneren nog aan de historische grond waarop deze bedrijven nu gevestigd zijn. Reinierpolder is gelegen ten noorden van de Zeelandweg Oost en ten westen van de Westhavendijk.

Ten zuiden van de Zeelandweg Oost is na 1995 Reinierpolder II gerealiseerd, omdat Reinierpolder I helemaal vol was.

Andere vestigingsmogelijkheden elders in Steenbergen waren niet mogelijk. In totaal ontstond er met de komst van Reinierpolder II een bedrijventerrein van ongeveer vijftig hectare, 34 hectare Reinierpolder I en 16 hectare Reinierpolder II. Destijds werd aan de zuidzijde van bedrijventerrein Reinierpolder II een strook agrarische grond betrokken als blijvende buffer tussen het bedrijventerrein en de bestaande woonbebouwing aan het Doornedijkje.

Verschillen
Hoewel de bedrijventerreinen redelijk snel na elkaar tot stand zijn gekomen zijn er toch aardig wat verschillen. Het noordelijk gedeelte (Reinierpolder I) betreft het oudste gedeelte van het bedrijventerrein en bestaat uit een mix van grote, middelgrote en kleine bedrijven met een wisselende uitstraling en verspreid gelegen bedrijfswoningen. Het zuidelijk gedeelte (Reinierpolder II) kent een hiërarchie qua verdeling van bedrijfspercelen.

Het bedrijventerrein bestaat uit middelgrote bedrijven voornamelijk gelegen aan de noodwestzijde en de zijde aan de Zeelandweg Oost. Aan de zuidoostzijde zijn diverse, meer kleinere, bedrijven gelegen. De bedrijfspanden zijn hier voornamelijk op de achterzijde van het perceel gelegen. Aan de voorzijde bevindt zich de bedrijfswoning. Het realiseren van deze woningen was op basis van oude bestemmingsplannenregels mogelijk. Het gaat in totaal om ongeveer zestig bedrijfswoningen.

Het realiseren van nieuwe bedrijfswoningen is op basis van het huidige beleid van de gemeente Steenbergen niet meer mogelijk.

Op het nieuw te bouwen Reinierpark worden bedrijfswoningen niet meer toegestaan.

Noodzaak
De noodzaak voor Reinierpark blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd naar het economische beleid van de gemeente Steenbergen. Daaruit bleek dat er in de gemeente Steenbergen al jaren geen nieuw bedrijventerrein meer is ontwikkeld.

Daardoor is er een groot tekort ontstaan aan bedrijfsruimte voor nieuwe ondernemers en aan uitbreidingsruimte voor de bestaande bedrijven binnen de gemeente Steenbergen. Door het uitblijven van nieuwe bedrijfslocaties is de werkgelegenheidsgroei al jaren structureel lager dan elders. Dat betekent dat de gemeente met een grote inhaalvraag is blijven zitten. Tot en met 2020 heeft de gemeente Steenbergen naar schatting een uitbreidingsvraag naar bedrijventerrein van circa 25 tot 33 hectare netto bedrijventerrein. Dit komt neer op ongeveer drie hectare per jaar. In deze vraag is ook de vraag van ondernemers om de bedrijfsruimte te vernieuwen door verhuizing naar een ander (bestaand) pand meegenomen.

(Bron: Steenbergse Bode van 14-6-2017)