Niet alleen bedrijven, ook carnavalsbouwclubs genieten op Reinierpolder

Hoewel de gemeente Steenbergen druk bezig is met de ontwikkeling van Reinierpark, betekent dat niet dat er niets meer wordt gedaan aan de ‘oude’ bedrijventerreinen. Regelmatig wordt binnen de gemeenteraad gesproken over Reinierpolder, bijvoorbeeld over de tot stand koming van parkmanagement, maar ook bijvoorbeeld over de ontsluiting van de bedrijventerreinen en vorig jaar werd nog besloten om de carnavalsbouwclubs te vestigen op het bedrijventerrein.

Carnavalsbouwclubs
Sinds juni vorig jaar hebben verschillende bouwclubs hun intrek genomen op Reinierpolder II. De gemeenteraad nam ongeveer een jaar geleden unaniem een raadsvoorstel aan met betrekking tot de huisvesting van de carnavalsbouwclubs. Dat hield in dat de loods aan de Koperslagerij 4 op Reinierpolder II gekocht werd door de gemeente. De bouwclubs BC Vor Mekaor, BC Gebeiteld en BC PZN maken al gebruik van de loods, andere bouwclubs worden opgeroepen zich eveneens aan te sluiten, zodat de gezamenlijke huurprijs draaglijker wordt voor de bouwclubs. De loods werd door de bouwclubs omgedoopt tot ‘t Zijl, vernoemd naar wethouder Cors Zijlmans die zich vanaf het begin heeft ingezet voor de huisvesting.

Rotonde
Tijdens de bespreking van de begroting van 2017 werd een motie aangenomen van D66.

Zij vroegen het college om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor een rondweg vanaf rotonde A4 bij Reinierpolder naar de Franseweg. D66 wil daarmee de Burgemeester van Loonstraat ontlasten.

Omwonenden ondervinden daar al langere tijd overlast en zwaar vracht- en landbouwverkeer kan elkaar amper passeren op de weg, terwijl het op dit moment de enige fatsoenlijke oostwest verbinding binnen de kern Steenbergen is waar zwaar vracht- en landbouwverkeer gebruik van mag maken.

Acquisitieplan
Daarnaast werd in 2016 het acquisitieplan oftewel het promotieboekje voor Steenbergen vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staan de ambities en doelen die de gemeente in 2016-2020 wil bewerkstelligen. De hoofddoelstelling van het acquisitieplan luidt: Aantoonbaar geacquireerde en gevestigde extra bedrijvigheid en toename van de werkgelegenheid waardoor een hogere bezettingsgraad ontstaat op de Steenbergse bedrijventerreinen. Daarnaast heeft de gemente als doel gesteld om uiterlijk in 2020 negentig procent van de uitbreiding van Reinierpolder I (Reinierpark) uit te geven. Men streeft naar een totale bezettingsgraad van minimaal 94 procent op Reinierpolder in 2020 en het aantal arbeidsplaatsen moet in 2020 toegenomen zijn.

(Bron: Steenbergse Bode van 14-6-2017)