Als het aan het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) ligt komt er zo spoedig mogelijk parkmanagement voor de industrieterreinen Reinierpolder I en II. Hierdoor gaat de kwaliteit ervan omhoog en wordt Reinierpolder aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, maar zeker ook voor de bestaande. Het realiseren van parkmanagement kan alleen in samenwerking met gemeente Steenbergen. OPS hoopt op instemming van de gemeenteraad.

“Goed gestructureerd parkmanagement is van groot belang bij het aantrekkelijk maken van de industrieterreinen. De resultaten zijn goed te zien bij tal van industrieterreinen in onze regio. Wanneer een nieuw industriegebied in gebruik wordt genomen dan gebeurt dit tegenwoordig altijd onder de paraplu van parkmanagement. Dat regelt zaken als beveiliging, bewaking, centraal onderhoud en er zijn dan huisregels die gelden voor alle bedrijven. Wil Steenbergen interessant zijn voor bedrijven, dan is dit ook noodzakelijk voor Reinierpolder”, zo stellen bestuurders Leo Heijmans en Johan van Gils van OPS.

Enquête
“Het is zaak om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wij zijn reeds begonnen met die van de gevestigde ondernemers op Reinierpolder. We hebben een enquête gehouden om goed te weten wat er momenteel leeft. Hierop hebben wij een respons gehad van 30 procent en voldoende input om een goed beeld te krijgen”, aldus het tweetal.

Meerderheid voor
Een ruime meerderheid van de ondernemers die reageerden (70%) is voorstander van een vorm van parkmanagement. Ruim 85 procent van de ondernemers wil bewaking/handhaving op de terreinen. De helft van de respondenten is bereid hiervoor te betalen. Slechts een derde van hen wil betalen voor het centraal schoonhouden van de bedrijventerreinen. Vrijwel alle ondernemers (96%) is bereid om ongebruikelijke zaken te gaan melden. En drie kwart vindt dat er huisregels moeten komen die voor alle bedrijven gelden.

Eigen bijdrage
Het parkmanagement zou zich moeten richten op het groenonderhoud, de controle op overnachtingen, op snelheid en op veiligheid. Er zouden meer parkeerplaatsen moeten komen, vuilnisbakken en terrein afsluiting. Ook de verlichting is onderwerp van kritiek.

Bij de ondernemers die hebben gereageerd op de enquête is het merendeel bereid om een maandelijkse financiële bijdrage te leveren. Gedacht wordt aan bedragen tussen 100 en 250 euro per maand, afhankelijk van bedrijfsomvang.

Steun noodzakelijk
Heijmans en Van Gils voelen zich door de uitslag van de enquête gesteund in ook de eigen ideeën die zij voor het industrieterrein hebben. Ze hopen nu op de steun van de gemeenteraad. “Die is belangrijk. Wij denken niet alleen aan financiële ondersteuning, maar vooral ook faciliterende. En het is zaak om een verplichte deelname van de gevestigde bedrijven af te dwingen. Er zijn in totaal zo’n 180 bedrijven op beide terreinen. Bij een deelname van 75% kan de gemeenteraad via een verordening deelname voor alle bedrijven verplicht stellen. Door gezamenlijk te investeren, kan voldoende worden bereikt tegen behapbare bedragen.

OPS timmert stevig aan de weg
Het gaat overigens goed met OPS. De revitalisering die het huidige bestuur onder leiding van Leo Heijmans en Johan van Gils voor het Ondernemers Platform heeft ingezet heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Het aantal leden is inmiddels verdubbeld van 60 naar 120. De OPS bestuurders hebben een duidelijke visie en beschikken over daadkracht, zo blijkt. Ook voor dit jaar staan een aantal interessante bedrijfsbezoeken gepland, er is een duidelijke koers uitgezet en de kar wordt weer stevig getrokken. “Wij zijn voor helderheid, duidelijkheid en openheid. We willen goed samen optrekken met de gemeente. We activeren onze ondernemers en willen doorpakken. We gaan ook goed kijken in de keuken van de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW) en willen op sommige terreinen graag gebruik maken van hun expertise en ervaring. Zo willen we ondernemend Steenbergen op een hoger plan brengen”.

Tekst: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl