Gezamenlijke inkoop, beveiliging en verduurzaming levert ondernemers voordeel op

De gemeente Steenbergen en Ondernemers Platform Steenbergen werken gezamenlijk hard aan het opzetten van een parkmanagement. “Dan moet je denken aan een stichting die zich niet alleen bezig houdt met de veiligheid op Reinierpolder, maar ook met de openbare ruimte, beveiliging en bijvoorbeeld ook gezamenlijke inkoop”, vertelt Johan van Gils. Daarnaast kan parkmanagement bijdragen aan de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn als gemeente.

Het ondernemersplatform heeft onlangs een enquête gehouden onder ruim 180 ondernemers op Reinierpolder met daarbij onder andere de vraag wat er leeft binnen het bedrijventerrein en of zij voorstander zijn van een dergelijke vorm van parkmanagement. Dertig procent gaf daarbij aan voorstander te zijn van een dergelijke vorm van toezicht. “Met een respons van dertig procent spreek je van een geslaagde enquête, maar als dertig procent van de ondernemers parkmanagement wil, dan is dat te weinig”, stellen de heren terecht. “De volgende slag die we daarom moeten maken is om meer ondernemers op het bedrijventerrein enthousiast te krijgen”, stelt Sven Langenberg namens de gemeente.

Enquête
Het parkmanagement zou betaald kunnen worden uit een bijdrage vanuit de ondernemers, echter vooralsnog zien veel ondernemers dat als een investering die ze liever niet doen. Tevens zal de gemeente volgens OPS ook een duit in het zakje moeten doen , aangezien ze toch kosten hebben in het kader van openbare orde, veiligheid en netheid. “Maar er zitten ook voordelen aan voor de ondernemers”, beamen zowel OPS als de gemeente. Als de bedrijventerreinen schoner, netter en veiliger zijn, is dat ook voor eigenaren aantrekkelijker. “Mochten bedrijven hun pand willen verkopen, dan doen ze dat sneller in een mooi bedrijventerrein dan in een verloederd terrein. Zo krijgen ze de investering vanzelf weer terug.” In het ergste geval kunnen de gemeente en OPS het parkmanagement ook afdwingen bij de ondernemers. “Maar dan moet er een nieuwe enquête komen met hele strenge eisen aan de vragen die je stelt.” Komt daar een ruime meerderheid uit, dan kunnen andere ondernemers gedwongen worden om zich hierbij aan te sluiten, maar zo ver is het nog lang niet. “Wij hebben als OPS eerst een proefballonnetje opgelaten en we merken dat ondernemers er voor open staan. Nu gaan we naar de tweede stap kijken samen met de gemeente.”

Verduurzaming
Volgens wethouder Marijke Vos kan parkmanagement ook enorm bijdragen aan de verduurzaming van het bedrijventerrein. “Wij hebben als gemeente de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Veel ondernemers zijn grootverbruikers qua energie, dus als we daar aan slag kunnen slaan, dan helpt dat al enorm.”

Die klus is een hele uitdaging, want dan moeten alle bedrijven samen willen werken. “Samen zouden we zonnepanelenprojecten op kunnen starten of windmolens kunnen plaatsen, maar dat kan alleen als er wordt samengewerkt.”

In een tijdperk waarin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam ondernemen steeds belangrijker wordt, denken de gemeente en OPS hier resultaten te kunnen boeken. “Er zijn al enkele bedrijven die verantwoord ondernemen in hun bedrijfsvoering hebben meegenomen. Die denken daar goed over na en inspireren daarmee andere ondernemers.”

“Het zou mooi zijn als we dit in 2019 kunnen realiseren, voor dit in de gemeenteraad komt zijn we wel 1,5 jaar verder”, besluit Leo Heijmans.

Huisregels en meer
Uit de enquête blijkt verder dat ruim 85 procent van de respondenten voorstander is van bewaking/ handhaving op de bedrijventerreinen en ongeveer de helft van de respondenten is bereid te betalen voor deze vorm van bewaking. Daarentegen is slechts een derde van de ondernemers bereid te betalen voor het centraal schoon houden van de bedrijventerreinen en driekwart van de ondernemers vindt dat er huisregels moeten komen die voor alle bedrijven gelden. Op de vraag of men nog andere ideeën heeft voor Reinierpolder I of II heeft één iemand gereageerd dat er wellicht een algemene organisatie kan komen voor de afvalverwerking. Op de vraag of men iets mist op de bedrijventerreinen antwoorden men: Parkeerplaatsen, groenvoorziening en onderhoud, terreinafsluiting in de vorm van hekwerk en camera’s en vuilnisbakken. Zo zou er vaak sprake zijn van hangjongeren en dealers, omdat iedereen toegang heeft tot de terreinen en er zou te veel afval liggen, omdat er te weinig mogelijkheden zijn om afval te dumpen.

(Bron: Steenbergse Bode van 14-6-2017)