Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat weten we (nog niet) van elkaar?

’t R@velijn is een regionale school voor Voorbereidend MBO en MAVO. Ter voorbereiding op het MBO en HAVO is gekozen voor 4 profielen:

Voor de Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg:
Economie en ondernemen
Zorg en welzijn
Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Voor de MAVO:
Dienstverlening en productie

Leerlingen van klas 3 volgen het reguliere programma van een van deze profielen en doen in juni hierin examen. Gedurende de tweede helft van het schooljaar (januari – juni) lopen zij een lintstage op donderdag.

Voor onze huidige tweedejaars leerlingen, zo’n kleine 120, hebben we stageplaatsen nodig. Heeft uw bedrijf de mogelijkheid om een of meerdere leerlingen te plaatsen, dan zou de school dit graag vernemen, zodat geïnteresseerde leerlingen of de docenten met U contact op kunnen nemen. Dit geldt voor bedrijven, die nog geen stagiaires van onze school hebben gehad.

Komend schooljaar starten we in klas 4 een nieuw concept om onze leerlingen beter voor te bereiden op hun studierichting op het MBO. We bieden hen een keuzepakket aan van maar liefs 35 vakken, elk met een omvang van 80 uur. Ook hier is samenwerking met bedrijven en andere onderwijsinstellingen van groot belang. De kennis en/of middelen van al deze keuzevakken hebben we niet altijd zelf in huis.

Dit betekent dus dat leerlingen die bv kiezen voor het keuzevak dakbedekking, lessen gaan volgen op het Zuidwesthoek College of Markiezaat College. Hun stage zal indien mogelijk ook hierop aan moeten sluiten. Ook kunnen we onderwijs binnen de school halen door gastlessen te laten verzorgen door collega’s van andere scholen of professionals uit het bedrijfsleven. Bij verschillende keuzevakken zijn we op zoek naar deze vorm van samenwerking.

Keuzevak
Webshop EHBO
Fotografie Ondersteunen sport en bewegen
App ontwikkeling Voeding en beweging
Digi-spel Uniforme beroepen
Ondernemen Interieur en design
Presenteren Promoten Verkopen Utiliteit
Marketing Domotica
Dienstverlening haven Dakbedekking
Presentatie en Styling Drinkwater en Sanitair
Mode en Design Procestechniek
Kennismaken uiterlijke verzorging Nutsvoorziening
Haarverzorging Duurzame energie
Huidverzorging Plaat en constructiewerk
Facilitaire dienstverlening Booglasprocessen
Assisteren gezondheidszorg Verspaningstechnieken
Welzijn kind en jongeren Robotica
Welzijn volwassenen en ouderen Podium
Milieu

Kunt U ’t R@velijn van dienst zijn, neem dan contact op met Marius van Straten: j.straten@ravelijnstb.nl