‘GELUK BIJ ONGELUK DAT WE LATER ZIJN BEGONNEN’

‘Als je begint met bouwrijp maken komt er ook versnelling in de verkoop van gronden op Reinier-park’, verwacht Steenbergse wethouder Marijke Vos.

Het bouwrijp maken van Reinierpark, de uitbreiding van industrieterrein Reinierpolder I, is in volle gang. De contouren van het gebied, dat wordt begrensd door de A4 en de West Groeneweg, zijn al goed te zien.

,,De eerste kavel is definitief verkocht”, vertelt wethouder Marijke Vos. ,,En er zijn opties waarvan de onderhandelingen ver gevorderd zijn.” Die verkoop en opties waren het moment om aan wegen, riolering, nutsaansluitingen en dergelijke te beginnen. ,,Als je begint met bouwrijp maken, komt er ook versnelling in de verkoop,” stelt Vos.

Bij de aankoop van de grond door de gemeente was nog de verwachting in 2014 te kunnen beginnen met de verkoop ervan aan bedrijven. Door de vertraging was het de afgelopen jaren soms moeilijk voor bedrijven goede bedrijfsruimte te vinden. ,,Ik weet niets over die periode”, aldus Vos, die gedurende de huidige raadsperiode ‘inviel’ voor de opgestapte Vincent van den Bosch.

Kleinschalig
,,Pas vorig jaar zomer zijn bestemmingsplan en grondprijzen vastgesteld. Misschien is het ook goed dat nu pas is begonnen met bouwrijp maken. We zaten midden in de crisis. Nu kunnen de kavels volop in de verkoop, het is de vraag of dat twee jaar geleden ook zo was. Dus misschien een geluk bij een ongeluk dat we later zijn begonnen.”

De achttien kavels gaan tussen de 90 en 125 euro per vierkante meter kosten. De duurste liggen aan de A4. Het zijn niet de grote logistieke bedrijven die er terecht kunnen en detailhandel als hoofdactiviteit en wonen zijn niet toegestaan. ,,De kavels zijn voor kleinschalige bedrijfsruimten die passen bij onze lokale bedrijven. Er is een uitzondering mogelijk voor kantoren”, aldus Vos.

Bezettingsgraad
Wanneer het eerste bedrijf kan beginnen weet de wethouder niet. In de plannen van de gemeente staat dat Reinierpark uiterlijk in 2020 een bezettingsgraad van minimaal 94% moet hebben. De wethouder beseft dat je niet kunt stilzitten om dat te bereiken. ,,Maar de economie blijft aantrekken en door de A4 zijn we een aantrekkelijke en makkelijk te bereiken vestigingsplaats.”

Reinierpark is voorlopig de laatste uitbreiding. ,,Er zijn regionaal afspraken gemaakt dat er geen overproductie mag zijn. Willen we nog verder uitbreide, dan moeten we eerst aantonen dat er belangstelling is.”

(Bron: BN DeStem van 17-2-2017)